Tijdens de Summit Duurzaamheid vinden verschillende discussietafels plaats. Onder leiding van een gespreksleider wordt er gediscussieerd over verschillende stellingen. Schuif aan en ga in gesprek met vakgenoten over verschillende onderwerpen binnen het thema Circulaire innovaties in logistiek.

Je hebt de keuze uit twee van de volgende tafelsessies:

1) Retourlogistiek en circulaire economie
Gespreksleider Coen Faber, Oprichter PureBirds

2) Circulair logistiek vastgoed
Gespreksleider Cor van Dijken, Directeur Adviesbureau Cor

3) Duurzaam transport aanjager circulaire economie
Marc Engel, Partner Digital Marketing Transformation & IT Consulting Mazars

4) Circulaire havenlogistiek
Gespreksleider Alex van Oost, Directeur | Bestuurder het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 

5) Een 100% groene energievoorziening voor logistiek vastgoed
Partner KiesZon