Summit Duurzaamheid in Logistiek

Circulaire Innovaties
 

De rol van de logistieke sector in de circulaire economie is nog altijd een redelijk onontgonnen gebied. Toch is de rol van de Topsector Logistiek van belangrijke toegevoegde waarde in het streven van de overheid naar een circulaire economie in 2050. Een circulaire economie waarin reststromen hoogwaardig worden benut, minder grondstoffen worden gebruikt en de milieudruk lager wordt.

Een logistiek dienstverlener of verlader weet bij uitstek welke reststromen er bij bedrijven zijn. Een rol van ketenregisseur ligt dan ook in het verschiet. Daarvoor moeten wel kennis en praktijkervaringen uit zowel de logistiek als de circulaire economie met elkaar verbonden worden.

Tijdens de Summit Duurzaamheid gaan wetenschappers, koplopers en de overheid in op wat de uitdagingen in de praktijk zijn voor de logistieke sector. Welke bijdrage de sector levert in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Meld je aan voor dit evenement, leer van de koplopers en praat mee tijdens de discussietafels. De thematafels zijn vooral inhoudelijk gericht op discussies over hoe kan ik als bedrijf met relatief eenvoudige aanpassingen en investeringen mijn logistieke processen verduurzamen.